ოპერირების ფაზაზე, კერძო ინვესტორს უფლება აქვს დაიწყოს კომერციული ექსპლუატაცია. ამისათვის, ტესტირების პერიოდის წარმატებით გავლის შემდეგ, რაც დადასტურებული უნდა იყოს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ (სსე-ს) შესაბამისი აქტით, კერძო ინვესტორი კვალიფიციურ საწარმოდ უნდა დარეგისტრირდეს „საქართველოს ელექტროენერგიის ბაზრის ოპერატორთან“ (ესკო). ...მეტი