განახლებადი ენერგიის ელექტროსადგურის ექსპლუატაციიდან გამოყვანის სამუშაოების ჩასატარებლად, კერძო ინვესტორს შესაბამისი ნებართვის მიღება სჭირდება. ...მეტი